-مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار
-مدرس دوره های تخصصی شبکه
-مشاور ، طراح و مجری شبکه های کامپیوتری
-کارشناس راه کارهای مجازی سازی تحت Vmware
-مشاورمدیریتی فناوری اطلاعات با استاندارد(ISO/IEC 20000 (ITIL

اطلاعات شخصی

مدارک

مهارت ها

مهارت ها

09132535391
http://Zargarchi.ir

با من در تماس باشید

ارسال
لطفا تمامی فیلد های الزامی را پر کنید ..